null

Kazimierz Majdański

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kazimierz Majdański

Kazimierz Majdański, (ur. 1 marca 1916 r. w Małgowie, zm. 29 kwietnia 2007 r. w Łomiankach)

Honorowy Obywatel Warszawy od lipca 2004 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy XXXII/723/ 2004 z dnia 1 lipca 2004 r.

Teolog, biskup szczecińsko-kamieński (1979-1992), arcybiskup ad personam, arcybiskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

W latach 1934–1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 7 listopada 1939 r., jako alumn VI roku, został aresztowany przez gestapo, po czym więziony w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau oraz poddany doświadczeniom pseudomedycznym.

Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 1945 r. w Paryżu. Odbył studia doktoranckie z teologii moralnej na Uniwersytecie we Fryburgu. Od roku 1949 był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku oraz wykładowcą miejscowego seminarium, a także jego późniejszym wicerektorem (1952-1957). W latach 1956–1974 kierował redakcją pisma „Ateneum Kapłańskie”. W 1962 r. mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej, pełnił funkcje wikariusza generalnego diecezji oraz dziekana kapituły katedralnej. Brał udział w II i IV sesji Soboru Watykańskiego II. Prowadził wykłady na Akademii Teologii Katolickiej. Habilitował się w roku 1972. W 1975 r. założył Instytut Studiów nad Rodziną przy ATK i został jego pierwszym dyrektorem. W marcu 1979 r. przeniesiony na stolicę biskupią diecezji szczecińsko-kamieńską, w okresie sprawowania funkcji powołał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne  w Szczecinie (1981) oraz Instytut Świeckiego Życia Konsekrowanego – Świętej Rodziny (1986). W roku 1987 był inicjatorem i organizatorem wizyty Jana Pawła II w Szczecinie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zaangażował się w prace instytucji watykańskich: m.in. był wiceprzewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny. Specjalizował się w teologii małżeństwa i rodziny, w Łomiankach założył Instytut Studiów nad Rodziną. W 1982 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. 

Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Szczecina, Łomianek, Starogardu  Szczecińskiego i Polic.

Odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem "Polonia Mater Nostra Est".

>> english version