null

Kazimierz Leski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kazimierz Leski

Kazimierz Leski, (ur. 21 czerwca 1912 r. - zm. 27 maja 2000 r.)

Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1995 roku.
Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/101/95 z dnia 10 kwietnia 1995 roku.

Żołnierz AK, inżynier budowy maszyn i okrętów, wynalazca. Urodzony w Warszawie, ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV, absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki w Delft w Holandii. Na początku II wojny światowej jako pilot samolotu Lublin R-XVIII F, został zestrzelony przez Armię Czerwoną; ranny i wzięty do niewoli, z której uciekł do Lwowa, a następnie przedostał się do Warszawy. Wstąpił do polskiej organizacji wywiadowczej "Muszkieterzy". Następnie, po jej rozwiązaniu, przeniesiony do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do II Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Zajmował się wywiadem komunikacyjnym i kontrwywiadem, a także tworzeniem szlaków kurierskich na froncie zachodnim. W Powstaniu Warszawskim walczył jako dowódca kompanii batalionu AK Miłosz. Za męstwo odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii i 3-krotnie Krzyżem Walecznych. Pełnił funkcję szefa Sztabu Obszaru Zachodniego AK, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Jesienią 1945 roku został aresztowany i 10 lat więziony. Po rehabilitacji w 1957 roku pracował w przemyśle okrętowym, a później został pracownikiem naukowym i dyrektorem Ośrodka Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu patentów i około 150 prac naukowych. Był organizatorem ruchu wynalazczego i honorowym prezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Po odzyskaniu suwerenności przez Polskę w 1989 r., został przewodniczącym Związku Powstańców Warszawskich.

>> english version