null

Kacper Pietrusiński | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Kacper Pietrusiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW.

Od ponad 20 lat związany z warszawskim samorządem. Był radnym gminy (1998-2002), a następnie dzielnicy (2002-2006) Warszawa-Bielany. Od grudnia 2006 był wiceburmistrzem tej dzielnicy, odpowiedzialnym m.in. za sprawy architektury, ochrony środowiska i promocję. W lutym 2013 został wybrany na Burmistrza dzielnicy Rembertów. Funkcję tę pełnił do końca kadencji w grudniu 2014.
Jest członkiem Platformy Obywatelskiej od jej powstania.

Prywatnie pasjonat sportów motorowych i alpinizmu. Od lat uczestniczy jako pilot w rajdach zaliczanych do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Sportu, Rekreacji i Turystyki

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 24 96%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 21 95%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 1 33%
Podsumowanie: 109 105 96%