null

Józef Haller

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Józef Haller

Józef Haller, (ur. 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 r. w Londynie)
Honorowy Obywatel Warszawy od  23 kwietnia 1919 roku.

Generał broni, legionista, przewodniczący ZHP.

Po ukończeniu studiów został mianowany podporucznikiem i rozpoczął służbę w wojsku austriackim. W latach 1895-1910 służył w 11 Pułku Artylerii we Lwowie i Stanisławowie. Pełnił funkcję instruktora, a następnie komendanta w jednorocznej ochotniczej Szkole Oficerskiej Artylerii. Przeprowadził reformę nauczania, usuwając zdemoralizowanych zawodowych oficerów ze stanowisk instruktorskich i zastępując ich ochotnikami. Pomimo przykrości, jakich mu to przysporzyło ze strony przełożonych, wprowadził do szkół oficerskich język polski. Powoływał się na uchwały parlamentu wiedeńskiego, które dopuszczały częściowe używanie języka polskiego w wojsku. Za osiągnięcie znakomitych wyników otrzymał najwyższe austriackie odznaczenie wojskowe Wojskowy Medal Zasługi.

W kwietniu 1919 r. do kraju przybyły utworzone we Francji i kierowane przez niego ochotnicze oddziały Armii Polskiej we Francji, zwane też od koloru mundurów Błękitną Armią. Witano je z nadzieją i radością, umacniały bowiem siłę rodzimego wojska, a wraz z nią rosły szanse na sprawiedliwe ustalenie granic odradzającego się państwa polskiego. W 1920 r. otrzymał funkcję Generalnego Inspektora Armii Ochotniczej, jako że położył przy jej organizowaniu duże zasługi. W czasie bitwy warszawskiej dowodził wojskami broniącymi przedpola stolicy. Był też członkiem Rady Obrony Państwa, a następnie dowodził frontem pólnocno-wschodnim. 

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji i na początku listopada wszedł w skład polskiego rządu jako minister bez teki. W latach 1940-1943 pełnił w Wielkiej Brytanii funkcję Ministra Oświaty w Polskim Rządzie na Uchodźstwie. Po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać na emigracji. Zmarł w Londynie. Dzięki inicjatywie polskich harcerzy jego prochy 23 kwietnia 1993 r. przewieziono do Polski, gdzie spoczęły w krypcie kościoła garnizonowego św. Agnieszki w Krakowie.

Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Legią Honorową II klasy i francuskim Krzyżem Wojennym. 

>> english version