null

Józef Glemp

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Józef Glemp

Kardynał Józef Glemp, (ur. 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od 6 kwietnia 2000 roku.
tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXI/221/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Prymas Polski (1981-2009), arcybiskup metropolita warszawski (1981-2006), kardynał (od 1983), arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej (od 2006), prymas senior Polski (od 2009).

W latach 1939-1945 był robotnikiem przymusowym w niemieckim gospodarstwie rolnym. Od marca 1945 do 1950 r. uczył się w gimnazjum i liceum w Inowrocławiu. Po maturze wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie ukończył studia filozoficzne, a teologię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. W latach 1967-1979 był osobistym sekretarzem Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.    

7 lipca 1981 r., na kilka miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, został mianowany przez Papieża Jana Pawła II arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, dwa miesiące później prymasem Polski. W słynnym kazaniu z 13 grudnia powiedział: „Będę prosił i błagał nawet na kolanach: nie podejmujcie walki Polak przeciw Polakowi”. Walczył o amnestię dla skazanych i internowanych. Przez 11 lat u jego boku działał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. W tych trudnych czasach doprowadził do dwóch pielgrzymek papieskich do ojczyzny. W latach 1981-2004 przewodniczył Konferencji Episkopatu Polski. Od 7 stycznia 2007 r. z nadania Benedykta XVI pełnił funkcję administratora apolstolskiego archidiecezji warszawskiej.

Zaangażowany w duszpasterstwo Polonii, często składał wizyty Polakom na Wschodzie. Był propagatorem ekumenicznych spotkań z hierarchami innych wyznań. Zainicjował powrót idei budowy Świątyni Opatrzności Bożej.

Przyznano mu doktorat honoris causa: warszawskich  Akademii Teologii Katolickiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a ponadto Villanova University w Filadelfii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, University of Santo Tomas w Manili na Filipinach, Università degli Studi di Bari we Włoszech, Seton Hall University w South Orange NY w USA, Loyola University w Chicago.

Został odznaczony Orderem Orła Białego, otrzymał także m.in. Pokojową Nagrodę im. G. La Piry w uznaniu dla postawy w czasie stanu wojennego, Statuetkę Złotego Hipolita i Godność "Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" oraz Order "Ecce Homo".  

>> english version