null

Joanna Wiśniewska-Najgebauer | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Joanna Wiśniewska-Najgebauer

Adwokat. Urodzona w 1982 r. w Warszawie. Ukończony Wydział Prawa oraz Wydział Administracji Rządowej. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Kierownik Działu Prawnego Windykacji Sądowej.

Od 2010 roku Radna m.st. Warszawy wybrana głosami mieszkańców w okręgu Mokotów. W kadencji 2010-2014 Przewodnicząca doraźnej  Komisji ds. Organizacji Euro 2012, Wiceprzewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
W kadencji 2014-2018 Przewodnicząca Komisji Etyki, członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie m.st. Warszawy.

Aktywnie wspiera działania z zakresu polityki prorodzinnej, aktywizacji osób starszych, a ponadto opiniuje projekty przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia, zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Priorytety w kadencji 2018-2023 to dynamiczny rozwój m.st. Warszawy, w tym aktywizacja społeczna mieszkańców, oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury miasta.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie we wtorek w tygodniu, w którym będzie odbywała się sesja Rady m.st. Warszawy, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 22 95%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 74 98%