null

Joanna Staniszkis | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Joanna Staniszkis

Doktor matematyki. Urodziła się w 1963 roku w Warszawie. Absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie im. St. Staszica). W 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 obroniła pracę doktorską na Wydziale Matematyki, University of Washington, Seattle. Od 1993 adiunkt na Texas A&M University, University of Michigan i Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 nauczycielka matematyki w języku angielskim w dwóch społecznych liceach z Maturą Międzynarodową. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Filozofii UW.

W roku 2015 startowała w wyborach do Sejmu z ramienia partii Nowoczesna z okręgu podwarszawskiego, zdobywając blisko 10000 głosów. Obecnie w kole Nowoczesna Warszawa Śródmieście.

Radna Warszawy w kadencji 2018-2023.

Wegetarianka, miłośniczka natury i joggingu, a także sztuki nowoczesnej.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Ochrony Środowiska

Rewizyjna

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 22 88%
2020 19 19 100%
2021 19 18 94%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 105 96%