null

Joanna Dymowska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Joanna Dymowska

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Skarg, Wniosków i Petycji

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Ładu Przestrzennego

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Adresy: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Ludwika Kondratowicza 20

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 24 96%
2020 19 18 94%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 107 98%