null

Joanna Dymowska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Joanna Dymowska

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Skarg, Wniosków i Petycji

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Ładu Przestrzennego

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Adresy: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Ludwika Kondratowicza 20

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 22 95%
2020 18 17 94%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 74 72 97%