null

Jerzy Majewski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jerzy Majewski

Jerzy Majewski, (ur. 18 grudnia 1925 r. w Potworowie, zm. 24 kwietnia 2019 w Warszawie)

Honorowy Obywatel m.st. Warszawy od lipca 2004 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXII/723/ 2004 z dnia 1 lipca 2004 r.

W latach 1943-1945 należał do Organizacji Konspiracyjnej "Szare Szeregi AK" Harcerskie Grupy Szturmowe w Radomiu.

W 1951 r. został absolwentem Politechniki Warszawskiej z dyplomem inżyniera budownictwa lądowego. W 1960 r. przystąpił do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, a w 1984 wybrano go honorowym członkiem tej organizacji. Od 28 grudnia 1967 r. do 12 grudnia 1973 r. był przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, a od 13 grudnia Prezydentem Warszawy. Od 1969 do 1976 r. sprawował mandat posła na Sejm PRL V i VI kadencji. Był wiceprzewodniczącym (1971-1980) i przewodniczącym (1981-1984) Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie do momentu oddania zabytku w ręce Ministra Kultury. Od 1982 do 1989 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a jednocześnie wyznaczono go na pełnomocnika rządu do spraw budowy warszawskiego metra. Był m.in. członkiem Rady Naukowo-Konsultacyjnej przy Zarządzie Warszawskiego Metra oraz członkiem Społecznego Komitetu Budowy Metra. W latach 1981-1988 przewodniczył Zarządowi Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Warszawskiej.

Odznaczony m.in. Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyże Zasługi. Otrzymał także: złotą odznakę honorową "Za Zasługi dla Warszawy", medal "Cztery wieki stołeczności Warszawy", odznakę "Zasłużony dla Warszawy". W 1977 r. został odznaczony przyznawanym przez Królestwo Belgii Wielkim Krzyżem Oficerskim Orderu Leopolda II.     

>> english version