null

Jarosław Szostakowski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Jarosław Szostakowski

Doktor nauk technicznych.

Urodził się w 1967 roku w Warszawie. Absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie im. St. Staszica). W czasach szkolnych harcerz 173 Warszawskiej Drużyny Harcerzy, a w okresie studiów aktywny w Niezależnym Zrzeszeniu Studenckim.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zdobył pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Elektrycznym w 1991 r., organizowanym przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 1996 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, która uzyskała Nagrodę Promocyjną Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne.

Od 1995 r. nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych wyróżniających się naukowców.

W 1998-2002 był radnym Gminy Warszawa-Centrum, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty. W 2006 i 2010 wybrany Radnym m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy.

Do 2004 r. w Unii Wolności, dziś członek władz regionalnych i krajowych Platformy Obywatelskiej.

W latach 1991 – 2018 był prezesem Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, pracującej na rzecz zbliżenia i współpracy narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Za tę działalność w 2008 roku został przez Prezydenta RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie wolontariusz Fundacji SYNAPSIS.

Maratończyk, entuzjasta turystyki górskiej i komputerów.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Budżetu i Finansów

Polityki Społecznej i Rodziny

Statutowo-Regulaminowa

Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Inwentaryzacyjnej

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie w pierwszą środę miesiąca po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 501 150 905

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%