null

Jarosław Kaczyński | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Jarosław Kaczyński

Warszawiak od urodzenia. Od 1991 roku mieszka na Woli.

Adwokat. Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie aplikację adwokacką organizowaną przez Izbę Adwokacką w Warszawie.

Oprócz głównej działalności zawodowej wspiera pro bono od strony prawnej organizacje pozarządowe oraz reprezentuje osoby obwinione oraz oskarżone w związku z ich działalnością opozycyjną.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Ładu Przestrzennego

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Statutowo-Regulaminowa

Wiceprzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Godziny: 10.00-12.00 

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 3 75%
2019 25 23 92%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 20 90%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 2 66%
Podsumowanie: 109 103 94%