null

Janusz Dorosiewicz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Janusz Dorosiewicz

Architekt, producent filmowy, społecznik. W latach 1992-1998 był dyrektorem Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia (CWKS). W 1966 r. wyjechał do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Do Polski wrócił po zmianach ustrojowych,
w 1991 r. W latach 90. był dyrektorem Polskiego Związku Tenisowego.

Działania Pana  Janusza Dorosiewicza w znakomity sposób wpisują się w jedno z najważniejszych zadań samorządów, jakim jest wspieranie i zachęcanie do tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd Warszawy ma w tym obszarze wyjątkowe osiągnięcia. Przykładem efektów współpracy władz Warszawy z jej mieszkańcami są trzy pomniki wzniesione
w centrum Miasta, finansowane ze źródeł prywatnych. Łączy je przesłanie: wolność, demokracja, solidarność. Projekty te zrealizowały dwie fundacje założone przez Pana Janusza Dorosiewicza - Fundacja im. Ronalda Reagana oraz Fundacja im. Kazimierza Deyny:
- Pomnik Ronalda Reagana w Alejach Ujazdowskich, naprzeciwko ambasady USA w setną rocznicę urodzin Prezydenta,
- Pomnik  „Solidarności” przy ulicy Kopernika, którego częścią jest oryginalny mur berliński wtopiony w monument. Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 4 czerwca 2021 r. - w dniu Święta Warszawy oraz 32. rocznicę wyborów z 1989 r.,
- Pomnik Kazimierza Deyny, przy ulicy Łazienkowskiej, który był współfinansowany przez kibiców warszawskiej Legii. 

Pan Janusz Dorosiewicz sprowadził również do Polski prochy Kazimierza Deyny, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym w USA. Fundacja im. Kazimierza Deyny, upamiętniająca legendarnego futbolistę, od lat współpracuje z miejską instytucją sportową „Aktywna Warszawa”, a efektem tej współpracy są wspólnie organizowane dla młodzieży turnieje piłki nożnej. Fundacja wspiera także polski klub sportowy „Pogoń”, który ma swoją siedzibę we Lwowie. 

Podczas wieloletniej współpracy Miasta z Fundacją im. Ronalda Reagana udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw odnoszących się do ważnych wydarzeń z historii Polski. Jej założyciel i prezes, Pan Janusz Dorosiewicz m.in. był inicjatorem programu upowszechniającego wiedzę na temat roli prezydenta Woodrowa Wilsona i Stanów Zjednoczonych, w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz historii przyjaźni obu narodów, a także wspólnych relacji budowanych od prezydenta Wilsona, aż do czasów prezydenta Ronalda Reagana i daty 4 czerwca 1989 r. Był również inicjatorem nazwania jednego z odcinków warszawskiego bulwaru nad Wisłą imieniem amerykańskiego generała Georga S. Pattona, który na konferencji prasowej 8 maja 1945 r., w dniu zakończenia wojny w Europie zaszokował słuchaczy słowami „będziemy potrzebowali nieustającej pomocy Wszechmogącego, jeśli mamy żyć na jednym świecie ze Stalinem i jego morderczymi zbirami (...). Pokonaliśmy jednego wroga ludzkości, ale umocniliśmy drugiego, znacznie gorszego.” Wypowiedź Pattona - zaciekłego wroga komunizmu i imperialnych ambicji Rosji - w obliczu napaści zbrojnej na Ukrainę, zyskuje obecnie niebezpiecznie aktualne znaczenie. 

Inicjatywy społeczne zainicjowane przez Pana Janusza Dorosiewicza i współpraca z Miastem przy ich realizacji są potwierdzeniem, że warszawski samorząd wspiera działania, które służą rozwojowi i umacnianiu demokracji, wolności i swobód jednostki oraz wzmacnianiu fundamentów państwa prawa i pobudzaniu aktywności obywateli w sferze publicznej.

(fot. Fryderyk M. Nowak dla Urzędu m.st. Warszawy)

Honorowy Obywatel Warszawy od 6 lipca 2023 roku
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIV/2726/2023

>> english version