null

Janina Porczyńska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Janina Porczyńska

Janina Porczyńska, (ur. 27 czerwca 1927 r. w Białce Królewskiej, zm. 5 maja 2009 r. w Londynie)

Honorowa Obywatelka Warszawy od kwietnia 1992 roku.
Tytuł nadany Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXX/169/92 z dnia 13 kwietnia 1992 r.

W 1940 r. wraz z rodziną wywieziona na Syberię. Liceum ukończyła w Rodezji. W Anglii studiowała socjologię i sztuki piękne.
Wspólnie z mężem Zbigniewem Porczyńskim stworzyła bogatą kolekcję malarstwa europejskiego oraz sztuki zachodnioeuropejskiej (od XV do XX w.) liczącą ponad 450 obrazów i rzeźb. Swoje zbiory Porczyńscy zaczęli gromadzić w 1981 r., a pięć lat później ofiarowali je Narodowi Polskiemu. Obrazy zostały pokazane po raz pierwszy w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 5 listopada 1987 r. W roku 1990 na podstawie porozumienia fundatorów, Prymasa Polski oraz Ministra Kultury i Sztuki utworzono Muzeum Kolekcji Jana Pawła II. Na ekspozycję władze Miasta przeznaczyły zabytkowy gmach dawnego Banku Polskiego, zbudowany w latach 1825-1828 według projektu wybitnego architekta Antonio Corazziego przy Placu Bankowym 1.

Galeria podzielona jest na sześć tematycznych cykli: "Biblia i Święci", "Mitologia i Alegoria", "Portret i Autoportret", "Martwa Natura i Pejzaż", "Matka i Dziecko" oraz "Impresjonizm". 

>> english version