null

Jan Podoski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jan Podoski

Jan Podoski, (ur. 2 stycznia 1904 r.w Kijowie, zm. 24 listopada 1998 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od kwietnia 1993 roku.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLIV/251/93 z dnia 29 marca 1993 roku.

Orędownik budowy metra w Warszawie, światowej sławy specjalistą w dziedzinie trakcji elektrycznych i komunikacji miejskiej, twórca polskiej szkoły planowania układów komunikacyjnych w miastach.

W latach 1922-1928 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Brał m.in. udział w pracach nad elektryfikacją pierwszego odcinka kolei w warszawskim węźle kolejowym (1934-1938).

Uczestniczył  w kampanii wrześniowej oraz w kampanii we Francji. Po ewakuacji do Anglii został adiutantem szefa Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. W 1941 r. ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i jako szef Wydziału Przerzutu Lotniczego kierował wszystkimi przerzutami do Polski, najpierw z Anglii potem z Włoch. Po przejściu do sztabu 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka brał udział w walkach o wyzwolenie Belgii i Holandii oraz w walkach na terenie północnych Niemiec.

Po powrocie do kraju w 1947 r. na prośbę rektora Politechniki Warszawskiej został wykładowcą, następnie obronił doktorat, po czym powierzono mu funkcję kierownika Zakładu Trakcji Elektrycznej stworzonego w Instytucie Elektrotechniki z myślą o budowie warszawskiego metra. W tymże roku, fałszywie oskarżono go o współpracę z obcym wywiadem, aresztowano i skazano na 8 lat więzienia. Zwolniony po 5 latach (choć w pełni zrehabilitowany dopiero w latach 90.), powrócił do pracy na Politechnice, gdzie na przykładzie Warszawy opracował pierwszą w Polsce koncepcję układu komunikacyjnego dla szybko rozwijających się aglomeracji miejskich. Był dziekanem Wydziału Elektrycznego (1958-1962, 1964-1969). W roku 1962 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystała Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyniąc go ekspertem w sprawach transportu w krajach rozwijających się. Napisał wiele rozpraw naukowych podręczników akademickich oraz dwie książki wspomnieniowe.

Czynnie uczestniczył w charakterze konsultanta w pracach Generalnej Dyrekcji Budowy Metra. Był przewodniczącym Rady Naukowej przy Dyrektorze Budowy Metra. Na stacji metra "Politechnika" wmurowano tablicę poświęconą jego pamięci, a jednej z warszawskich ulic nadano imię Romana i Jana Podoskich. Przyznano mu tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej. 

Otrzymał Krzyż Walecznych oraz inne bojowe odznaczenia polskie i zagraniczne, w tym Order Imperium Brytyjskiego i - jako jedyny Polak - Order Holenderski z Mieczami.


>> english version