null

Jak zabrać głos podczas sesji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

Biuro Rady m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) sesja Rady m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby  chcące zabrać głos w trakcie obrad prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym komunikatem przygotowywanym przed każdą sesją, który można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.