null

Jacek Cieślikowski | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Jacek Cieślikowski

Od końca lat dziewięćdziesiątych współpracuje z Jarosławem Kaczyńskim. W czasie poprzednich rządów PiS pracował w kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako asystent polityczny premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Od 2006 roku radny m.st. Warszawy. Zasiadał w Komisji Samorządu i Integracji Europejskiej, Komisji Bezpieczeństwa oraz Komisji Etyki.

Obecnie asystent Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, jest członkiem Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego PiS.

W obecnej kadencji Rady m.st. Warszawy jest wiceprzewodniczącym Komisji Etyki. 

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym  umówieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 24 96%
2020 19 17 89%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 18 81%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 102 93%