null

Interpelacje i zapytania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie ze Statutem m.st. Warszawy radni mogą składać interpelacje i zapytania.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta i obejmuje wskazanie konieczności rozwiązania problemu i żądanie zajęcia stanowiska przez Prezydenta.

>> wyszukiwarka interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy

>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2018 - 2023 

Poprzednie kadencje:

>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2014 - 2018
>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2010 - 2014 
>> Rejestr interpelacji i zapytań radnych m.st. Warszawy 2006 - 2010