null

II Kadencja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy - ślubowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na ostatnim posiedzeniu Rady m.st. Warszawy, 8 marca br., odbyło się uroczyste ślubowanie radnych II Kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Pamiątkowe akty ślubowania wręczyła im Ewa Malinowska-Grupińska Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Dzięki Radzie młodzież ma możliwość zabierania głosu w sprawach publicznych oraz wpływania na decyzje samorządu, które ich dotyczą. 

Stołeczni radni na wczorajszym posiedzeniu przyjęli także uchwałę powołującą Doradcę Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, została nim Agata Cholewińska.