null

Honorowe Obywatelstwo m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

7 czerwca 2018 r. podczas LXVIII sesji Rada m.st. Warszawy podjęła uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy. Wręczenie odbędzie się 31 lipca 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady m.st. Warszawy na Zamku Królewskim

Tytuł Honorowego Obywatela m.st. Warszawy nadano:

  • Pani Annie Jakubowskiej,
  • Pani Janinie Ochojskiej-Okońskiej,  
  • Pani Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, 
  • Panu Wojciechowi Roszkowskiemu.

>> uchwała