null

Henryk Skarżyński

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Henryk Skarżyński

prof. Henryk Skarżyński (urodził się Rosochatem Kościelnem)

Honorowy Obywatel Warszawy od lipca 2010 roku Uchwała Rady m. st. Warszawy
Nr LXXXVI/2520/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku.

Światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Twórca
i dyrektor Instytutu fizjologii i Patologii słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu
w Kajetanach. Od 1994 do 1998 r. Specjalista Krajowy ds. Audiologii, w latach 1998 – 2001 oraz 2008 - 2011 - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii. Od 2011 roku Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Od 2006 roku członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

W roku 1979 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie uzyskał stopień doktora nauk medycznych i stopień doktora habilitowanego (1983 i 1989). W 1993 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a dwa lata później uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. W 1993 r. założył Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących „Cochlear-Center, drugą tego typu placówkę w Europie. Opracował koncepcję
i program resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (1996), którego jest dyrektorem. Od 2002 r. kieruje Katedrą Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, gdzie utworzył nowoczesne zaplecze diagnostyczne oraz rozpoczął realizację wielu oryginalnych programów naukowych. Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), do ucha środkowego (2003); pierwszy w świecie wszczepił implant ślimakowy pacjentowi dorosłemu z częściową głuchotą (2002) i pierwszemu dziecku (2004); był szefem zespołu, który dokonał pierwszego w świecie bilateralnego wszczepienia implantów do pnia mózgu (2008). Jest autorem wielu pionierskich rozwiązań chirurgicznych, naukowych i organizacyjnych. W roku 2012 w Kajetanach pod Warszawą wybudował i zorganizował Światowe Centrum Słuchu.

Jest laureatem najwyższych nagród państwowych - Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Nauki
i Ministra Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego, organizacji gospodarczych oraz laureatem ponad 100 prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą, m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Honorowego Oskara Polskiego Biznesu, Nagrody m.st. Warszawy, najważniejszego (po Nagrodzie Nobla) wyróżnienia w dziedzinie medycyny - Nagrody Specjalnej Prix Galien, a także jest uhonorowany tytułem „Wybitny Polak” przyznanym  przez Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Jest odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami zagranicznymi przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Ukrainy i Prezydenta Gruzji.

Jako autor i współautor opublikował ponad 2500 prac. Zgłosił kilkanaście patentów, a za swoje wynalazki otrzymał około stu złotych medali i specjalnych wyróżnień.

Doktor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 r. został Profesorem Honorowym Brigham Young University w Provo, USA. Jest członkiem najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych m.in. Przewodniczącym Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowym członkiem polskiego
i słowackiego towarzystwa otolaryngologów oraz pierwszym w historii członkiem pochodzącym z Polski Amerykańskiego Towarzystwa Otologicznego.

Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy, Nr LXXXVI/2520/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.

>> english version