null

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Ekonomistka, profesor nauk prawnych, polityk. Urodziła się w Warszawie. Jest córką powstańca warszawskiego. W 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Po wyborach parlamentarnych w 1989 r. była ekspertem obu izb parlamentu w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego i bankowego. W 1992 r. powierzono jej pełnienie funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Sprawowała ją przez osiem lat. W tym czasie wzmocniła niezależność banku centralnego, zdynamizowała rozwój sektora bankowego, a także wypracowała rozwiązania, które umożliwiły klarowną politykę licencyjną. W trakcie drugiej kadencji prezesa NBP otrzymała powołanie na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. W 2005 r., po powrocie do Polski, zdobyła mandat posła na Sejm RP. Była również przewodniczącą Komisji Skarbu Państwa. 

W 2006 r. po wygranych wyborach samorządowych objęła urząd prezydenta m.st. Warszawy, który sprawowała jeszcze przez dwie kolejne kadencje. W tym okresie między innymi: rozbudowano pierwszą i otwarto drugą linię metra, które całkowicie odmieniły miasto, zmodernizowano transport publiczny, oddano do użytku jedną z najważniejszych przepraw przez Wisłę - Most im. Marii Skłodowskiej-Curie, przebudowano bulwary wiślane, uruchomiono system wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo,
a także otwarto Muzeum Żydów Polskich POLIN i Centrum Nauki Kopernik. W latach 2012-2014 była  przewodniczącą EUROCITIES, organizacji zrzeszającej ponad 140 największych miast. Swoją dwunastoletnią działalność jako prezydent Warszawy zakończyła w listopadzie 2018 r. Okres stołecznych rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, w przeprowadzonych wtedy badaniach IBRIS, pozytywnie oceniło ponad 60% mieszkańców.

Od 2000 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2013 r. Prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii.

Warszawa od zawsze zajmowała szczególne miejsce w sercu Hanny Gronkiewicz-Waltz, przede wszystkim za sprawą ojca, który walczył w powstaniu warszawskim - jak podkreśla - nauczył ją szacunku do powstania.

Otrzymała wiele prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych pism ekonomicznych; m.in. amerykański miesięcznik finansowy „Global Finance”, czterokrotnie zaliczył profesor Hannę Gronkiewicz-Waltz do grona najlepszych prezesów banków centralnych na świecie.

 (fot. Fryderyk M. Nowak dla Urzędu m.st. Warszawy)

Honorowa Obywatelka Warszawy od 9 czerwca 2022 r.
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXV/2126/2022 

>> english version