null

Halina Jędrzejewska

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Halina Jędrzejewska

Halina Jędrzejewska

W konspiracji ma pseudonim Sławka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, lekarka, działaczka kombatancka. Ukończyła Gimnazjum im. Słowackiego w Warszawie, maturę uzyskała na tajnych kompletach, tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, w lipcu 1944 r. Pracę konspiracyjną rozpoczęła w lipcu 1940 r. w 3. Czerwonej Warszawskiej Drużynie Harcerek. W marcu 1940 r. przeszła do Konfederacji Narodu, włączonej w 1942 r. do Armii Krajowej, gdzie pełniła funkcję łączniczki pod pseudonimem „Sławka”. W Powstaniu Warszawskim została przydzielona do Kedywu jako sanitariuszka patrolu sanitarnego oddanego do dyspozycji kpt. „Niebory” (Franciszka Mazurkiewicza), dowódcy batalionu „Miotła” w zgrupowaniu „Radosław”. Po śmierci „Niebory” została przydzielona do oddziału por. „Szczęsnego”. Brała udział we wszystkich walkach oddziału na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i ul. Książęcej. Została odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Po Powstaniu Warszawskim została wywieziona do obozu jenieckiego w Niemczech (Stalag XB Sandbostel), a następnie przeniesiona do obozu jenieckiego kobiet żołnierzy Armii Krajowej w Oberlangen. Po uwolnieniu z obozu została przewieziona z grupą dziewcząt do Holandii, a następnie do Wielkiej Brytanii i skierowana do Pomocniczej Służby Kobiet w Polskich Siłach Lotniczych (WAAF). Do Polski wróciła w 1946 r. i w tym samym roku jesienią rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W 1947 r. wyszła za mąż za poznanego w Powstaniu Tadeusza Jędrzejewskiego i przeniosła się do Warszawy, gdzie kontynuowała studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W lutym 1952 r. uzyskała dyplom lekarza i w maju  rozpoczęła pracę w klinice ortopedycznej, w której pracowała bez przerwy do chwili przejścia na emeryturę. Specjalizację II stopnia w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii uzyskała w 1958 r.  W 1966 r. obroniła pracę doktorską. W 1987 r. przeszła na emeryturę i rozpoczęła współpracę z Lecznicą Spółdzielni Inwalidów „Inspol”, która trwała do lipca 2000 r. Po październiku 1956 r. włączyła się aktywnie do pracy społecznej w środowisku batalionu powstańczego AK „Miotła”. Przez wiele lat była przewodniczącą komisji socjalnej tego środowiska. Jako specjalista konsultowała społecznie również członków Związku Inwalidów Wojennych. W czerwcu 1981 r. została wybrana do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZBOWiD, a następnie przez trzy kadencje pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego do spraw socjalnych. W listopadzie 1994 r. została wybrana do Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich. Powierzono jej wtedy funkcję wiceprezesa, którą pełni do dziś. W ZPW zajmuje się sprawami socjalnymi i ochrony zdrowia kombatantów.

Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski. Została także wyróżniona Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy.

Honorowa Obywatelka Miasta Stołecznego Warszawy od 30 maja 2019 r. 
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XIII/246/2019

>> english version 

fot. JWK/Piotr BŁAWICKI


31 lipca 2019 r. z okazji Dnia Pamięci Warszawy odbyła się uroczysta, XVI Sesja Rady m.st. Warszawy. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska i Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wręczyli Pani Halinie Jedrzejewskiej oraz Pawłowi Pawlikowskiemu oznaki Honorowego Obywatela Warszawy.
 Wymagania techniczne
Aby obejrzeć nagranie, należy posiadać program Windows Media Player w wersji 9.0 lub nowszej. Dla systemów Linux i pochodnych (w tym MacOS i inne) zalecany jest program MPlayer z aktualnymi kodekami.

Uwaga
W przypadku problemów z wyświetlaniem obrazu (np. odwrócony lub przebarwiony obraz) prosimy o odświeżenie strony. Problem wynika z zainstalowanych kodeków na komputerze użytkownika.

Jeżeli transmisja nie uruchomiła się automatycznie, kliknij na poniższy link:

>> Uruchom nagranie