null

Ewa Masny-Askanas odznaczona za działalność na rzecz społeczności lokalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi, nadanego Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pani Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewie Masny-Askanas „za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej”.
Odznaczenie wręczył wicewojewoda mazowiecki Pan Artur Standowicz, który podziękował Pani Wiceprzewodniczącej i pozostałym wyróżnionym za działania na rzecz samorządu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Pani Ewa Masny-Askanas zabierając głos powiedziała: jestem wdzięczna Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu za to, że przyznał mi to odznaczenie. Doceniając moją osobę docenił także prace innych samorządowców, którzy poza swoją pracą zawodową poświęcają swój wolny czas na to, by życie mieszkańców stawało się coraz lepsze i wygodniejsze i mam nadzieję, że dzięki temu zyskują oni coraz większe uznanie.

Ewa Masny-Askanas

W 1989 r. zaangażowała się w tworzenie szkół społecznych. Jako Prezes Samodzielnego Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego doprowadziła do utworzenia - jednego z pierwszych w Polsce - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Warszawie. Została dyrektorem tej szkoły, funkcję pełniła społecznie.

W 1994 roku została radną nowo powstałej gminy Warszawa Wawer - pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady.
Jesienią 1998 r. zaraz po otrzymaniu mandatu radnej m.st. Warszawy, została powołana na zastępcę Burmistrza do spraw społecznych w Gminie Warszawa Wawer. Sprawowała nadzór nad wydziałami zdrowia, opieki społecznej, oświaty, komunikacji i spraw obywatelskich. Po zakończeniu kadencji w Radzie Miasta zajmowała się działalnością społeczną. 

W 2006 roku ponownie została radną m.st. Warszawy. Od poprzedniej kadencji rady miasta pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady m.st. Warszawy.
W 2007 r. została powołana przez Prezydent Warszawy na przewodniczącą komisji stypendialnej przyznającej stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.  

 

fot. Tomasz Demiańczuk
Zobacz galerię (4 zdjęć)
fot. Tomasz Demiańczuk
fot. Tomasz Demiańczuk
fot. Tomasz Demiańczuk