null

Ewa Malinowska-Grupińska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Ewa Malinowska-Grupińska

Urodziła się w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowego studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Do samorządu trafiła po latach pracy w organizacjach działających na rynku książki (w latach 2003-2006 była prezesem Polskiej Izby Książki).

Od 2006 roku jest radną m.st. Warszawy. W kadencji 2006-2010 przewodniczyła Komisji Polityki Rozwoju Gospodarczego, była też członkinią Komisji Kultury i Promocji Miasta oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej. W kadencji 2010-2014 brała udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Promocji Miasta. 

Od 2007 roku jest Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy i zarazem pierwszą w historii warszawskiej samorządności kobietą pełniącą tę funkcję. W kadencji 2014-2018 brała udział w pracach Komisji Budżetu i Finansów oraz Kultury i Promocji Miasta. W obecnej kadencji jest członkiem: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji Kultury i Promocji Miasta. Nadal też sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady.

W 2006 roku została członkiem Platformy Obywatelskiej RP. W strukturach PO działa jako:

  • członkini Rady Krajowej PO (od 2013),
  • członkini Rady Regionu Mazowieckiego PO (od 2013),
  • członkini Zarządu Powiatu m.st. Warszawy PO (od 2010),
  • Przewodnicząca Koła Warszawa Ochota PO (od 2013).

Była współinicjatorką reaktywowanej w 2008 roku Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Dzięki jej staraniom Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce powołało Pełnomocnika ds. równego traktowania.

Zainicjowała prace „stolika reklamowego” – robocza nazwa platformy współpracy, dzięki której udało się przygotować pakiet zmian ustawowych, prowadzących do zidentyfikowania najbardziej palących problemów związanych z reklamą wielkoformatową w mieście. W ramach tych spotkań mieszkańcy stolicy, dowiedzieli się m.in. o możliwościach obrony swych praw w przypadku zamieszczenia na ich budynku nielegalnych banerów.

Inicjatorka podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawa ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tzw. „janosikowego”) z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Zasiada w Radach: Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W 2011 r. otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jedna z jej ulubionych sentencji:

To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta. Lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. (Abraham Lincoln)

Entuzjastka jazdy na nartach i rowerze oraz pływania.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój 2011

Telefon: 22 443 05 99, pokój 2010

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 24 96%
2020 19 18 94%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 107 98%