null

Ewa Janczar | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Ewa Janczar

Doktor nauk technicznych. Urodziła się i mieszka w Warszawie. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz SGH. Wyższe wykształcenie uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (PW) oraz z zakresu zarządzania (SGH). 

W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu geodezji. Publikuje w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych.

Swoją karierę zawodową zaczynała od pracy na stanowiskach merytorycznych w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych. Samorządowiec od ponad 20 lat. Od wielu lat pracuje jako zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w samorządzie Województwa Mazowieckiego.

W swojej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z geodezją, cyfryzacją i wykorzystywaniem nowych technologii w takich obszarach jak administracja publiczna, planowanie przestrzenne, kultura, zdrowie. Zawodowo współpracuje z samorządami – gminami i powiatami oraz administracją rządową. 

Aktywnie i z dużym sukcesem uczestniczy w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty rozwojowe i badawcze. W pracy zawodowej zarządza dużymi projektami infrastrukturalnymi w tym realizowanymi wspólnie z prawie wszystkimi gminami i powiatami województwa mazowieckiego.

Prelegent wielu konferencji naukowych i branżowych. 

W kadencji 2014-2018 jako radna m.st. Warszawy pracowała w komisjach Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Inwestycji, Samorządu i Integracji Europejskiej oraz komisji Cyfryzacji.

Członek Rady Gmin i Regionów Europejskich (CEMR) oraz Zarządu Powiatów Polskich. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Ładu Przestrzennego

Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: wtorek w tygodniu, w którym będzie odbywała się sesja Rady m.st. Warszawy, po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym umówieniu się za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 23 100%
2020 18 17 94%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 74 73 98%