null

Dorota Lutomirska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Dorota Lutomirska

Mieszkanka Pragi-Południe od urodzenia. Z wykształcenia magister inżynier technologii żywności. Ponadto na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia podyplomowe w zakresie Nadzór i audyt w administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji oraz Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania.

Radna miasta stołecznego Warszawy od 2006 roku. W ostatniej kadencji 2014-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, członkiem Komitetu Audytu, Komisji Zdrowia i Komisji Rozwoju Gospodarczego.

W latach 2007-2013 członek Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego, obecnie członek Rady Społecznej Samodzielnego  Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

Zainteresowania:

  • finanse samorządu,
  • ochrona zdrowia,
  • wyrównanie dysproporcji między prawobrzeżną i prawobrzeżną częścią Warszawy.

W obecnej kadencji jest przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia. 

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Zdrowia

Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%