null

Dorota Łoboda | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Dorota Łoboda

Mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego z 18 października 2023 r.

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka i prowadzi żłobek na Żoliborzu. Liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, ekspertka do spraw kontaktu z rodzicami w fundacji Przestrzeń dla Edukacji, członkini rady konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.
Jako jedna z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce podpisów, w której zebrano ich blisko milion. Od wielu lat angażuje się w promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet i mniejszości. W swojej działalności szczególną uwagę poświęca zagadnieniom równego dostępu do edukacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz partycypacji uczniowskiej.

Jako jedna z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce podpisów, w której zebrano ich blisko milion. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet.

Priorytety w działalności radnej:

  • Przyjazna szkoła. Likwidacja nauki na zmiany poprzez budowę nowych placówek i rozbudowę istniejących, program „Lekki tornister”, wspieranie szkół  wprowadzających nowoczesne metody pracy z dziećmi. Przeciwdziałanie wykluczaniu dzieci z niepełnosprawnościami. Dbanie o równomierny poziom i rozwój placówek tak, aby każde dziecko mogło iść do dobrej szkoły blisko swojego domu. Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, obywatelskiej i seksualnej. Bezpłatne, zdrowe posiłki dla każdej uczennicy i ucznia.
  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom reformy, w tym w szczególności kumulacji roczników w 2019 roku poprzez zwiększenie liczby miejsc w warszawskich szkołach średnich.
  • Żłobki i przedszkola dla każdego dziecka.
  • Finansowanie zabiegów in vitro.
  • 24-godzinne dyżury ginekologiczne.
  • Apteki i przychodnie przyjazne kobietom bez tzw. „klauzuli sumienia”.
  • Pomoc kobietom doświadczającym przemocy.
  • Program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Interpelacje i zapytania

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 21 18 85%
Podsumowanie: 105 102 97%