null

Dorota Łoboda | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Dorota Łoboda

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka i prowadzi żłobek na Żoliborzu. Liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, ekspertka do spraw kontaktu z rodzicami w fundacji Przestrzeń dla Edukacji, członkini rady konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.
Jako jedna z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce podpisów, w której zebrano ich blisko milion. Od wielu lat angażuje się w promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet i mniejszości. W swojej działalności szczególną uwagę poświęca zagadnieniom równego dostępu do edukacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz partycypacji uczniowskiej.

Jako jedna z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce podpisów, w której zebrano ich blisko milion. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet.

Priorytety w działalności radnej:

  • Przyjazna szkoła. Likwidacja nauki na zmiany poprzez budowę nowych placówek i rozbudowę istniejących, program „Lekki tornister”, wspieranie szkół  wprowadzających nowoczesne metody pracy z dziećmi. Przeciwdziałanie wykluczaniu dzieci z niepełnosprawnościami. Dbanie o równomierny poziom i rozwój placówek tak, aby każde dziecko mogło iść do dobrej szkoły blisko swojego domu. Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, obywatelskiej i seksualnej. Bezpłatne, zdrowe posiłki dla każdej uczennicy i ucznia.
  • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom reformy, w tym w szczególności kumulacji roczników w 2019 roku poprzez zwiększenie liczby miejsc w warszawskich szkołach średnich.
  • Żłobki i przedszkola dla każdego dziecka.
  • Finansowanie zabiegów in vitro.
  • 24-godzinne dyżury ginekologiczne.
  • Apteki i przychodnie przyjazne kobietom bez tzw. „klauzuli sumienia”.
  • Pomoc kobietom doświadczającym przemocy.
  • Program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 23 100%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 74 74 100%