null

Dla mediów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktu ze Środkami Społecznego Przekazu 

Magdalena Dardzińska  
mdardzinska@um.warszawa.pl  
tel. 22 443 06 04

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.30 - 16.30

Siedziba Biura:
PKiN, p. XX, pokój 2007
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Adres do korespondencji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

Do zakresu działania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontaktów ze Środkami Społecznego Przekazu należy w szczególności:

 1. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów w zakresie informowania
  o pracach Rady, w tym obsługa mediów na sesjach Rady;
  1a) organizowanie konferencji prasowych na polecenie Rady;
 2.  wspieranie Radnych w kontaktach z przedstawicielami mediów;
  2a) współorganizowanie zadań w zakresie organizacji uroczystości z inicjatywy Rady;
  2b) koordynowanie współpracy pomiędzy Radą a organizacjami kombatanckimi, pozarządowymi oraz środowiskami twórczymi;
  2c) prowadzenie korespondencji związanej z reprezentowaniem Rady na uroczystościach rocznicowych, w tym państwowych, patriotycznych oraz okolicznościowych;
  2d) opracowywanie tekstów wystąpień, listów gratulacyjnych oraz podziękowań;
 3. obsługa kontaktów Rady z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 4. dokonywanie codziennego przeglądu prasy na temat Rady;
  4a) wysyłanie informacji prasowych dotyczących pracy Rady;
  4b) obsługa portalu Rady;
 5. współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu oraz Biurem Promocji Miasta Urzędu;
 6. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.