null

Dariusz Figura | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Dariusz Figura

Radny Klubu PiS, jedynej zorganizowanej i merytorycznej opozycji w Radzie Warszawy. W wyborach uzyskał 12 000 głosów najlepszy wynik spośród radnych wybranych z okręgu Żoliborz, Bielany.

Żonaty (Marta), troje dzieci (Kuba, Weronika i Michał), mieszkaniec Żoliborza i Bielan od urodzenia. Mgr inż. informatyki, obecnie praktyk zarządzania, specjalista od finansów i wiceprezes w firmie informatycznej.

Absolwent (z najlepszą lokatą na roku) anglojęzycznych studiów MBA (Master of Business Administration). Zaangażowany w działalność podziemną przed rokiem 1989. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Wielbiciel gór i podróży, przewodnik beskidzki (niestety już nieaktywny). Związany z Kościołem, członek stowarzyszeń obywatelskich.

Od 2006 roku radny m.st. Warszawy. Od 11 maja 2017 r. do 13 października 2022 r. był wiceprzewodniczącym Rady m.st. Warszawy. 

Pozostałe informacje

Krótko o mnie jako radnym:

Staram się reprezentować interesy mieszkańców a nie urzędników sam byłem urzędnikiem przez 6 miesięcy i to wystarczyło...

Zawsze wspieram sprawy Żoliborza i Bielan na forum Rady, współpracując przy tym ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro obu dzielnic. Jako przedstawiciel opozycji staram się być uważnym, merytorycznym i zauważalnym krytykiem działań Pani Prezydent, zwłaszcza, jeśli chodzi o finanse, opóźnienia w realizacji inwestycji, ochronę środowiska oraz przerost wydatków na administrację. Staram się być radnym aktywnym (wystąpienia na posiedzeniach komisji i Rady, inicjatywy w zakresie uchwał i stanowisk Rady Warszawy) i sumiennym (obecność na posiedzeniach komisji, sesjach Rady, dyżurach radnego). Zajmuję się zarówno sprawami „dużymi”, dotyczącymi całej Warszawy jak i „małymi”, dotyczącymi konkretnych mieszkańców Warszawy.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Inwentaryzacyjnej

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój 2005

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 17 89%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 21 95%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 106 97%