null

Cezary Jurkiewicz | Radny m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Cezary Jurkiewicz

51 lat. Prywatnie żonaty, wychowujący ośmioro dzieci.

Politycznie – członek Prawa i Sprawiedliwości od 2010, Przewodniczący Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Dzielnicy Wawer, były Radny Dzielnicy Wawer, członek Zarządu warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Koordynator Służby Porządkowej ochraniającej Marsze Pamięci i wydarzenia organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość.

Społecznie Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, od lat współpracujący z Polakami na Kresach, szczególnie na Białorusi.

Zawodowo zarządzający Domem Pielgrzyma Amicus przy parafii Świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 90, pokój 2005

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 23 92%
2020 19 19 100%
2021 19 18 94%
2022 17 12 70%
2023 22 16 72%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 1 33%
Podsumowanie: 109 93 85%