null

Biuro Rady m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakresu działania biura należy w szczególności:

1. obsługa techniczno-organizacyjna Rady m.st. Warszawy i jej komisji,
2. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
3. kierowanie uchwał Rady do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
    organizacyjnych m.st. Warszawy,
4. prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji i wniosków.

Siedziba:
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1,
pietro XX, sekretariat pokój 2012
tel. 22 443 05 80/81, fax 22 443 05 82
e-mail: sekretariat.BR@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

Godziny pracy biura:
poniedziałek piątek w godz. 8.00 - 16.00

Dostępność Biura Rady i sali obrad Rady m.st. Warszawy

 

Dyrekcja Biura Rady m.st. Warszawy:

Krzysztof Rożek  p.o. dyrektora                    
Ewa Żakowicz  zastępca dyrektora     

Spotkanie z dyrekcją Biura Rady m.st. Warszawy w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania biura jest możliwe w poniedziałki, w godzinach 15.00-17.00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie. Termin można ustalić osobiście odwiedzając nasze biuro albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 443 05 80.

Spotkania z radnymi
Radni Rady m.st. Warszawy podczas pełnienia dyżurów przyjmują zgłaszane przez mieszkańców postulaty, w tym skargi oraz wnioski i przedstawiają je do rozpatrzenia właściwym organom miasta.