null

Biuro Rady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Rady m.st. Warszawy

Siedziba: PKiN, p. XX, sekretariat pok. 2012
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. 22 443 05 80/81; fax 22 443 05 82
e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3

 

Krzysztof Rożek                                                          Ewa Żakowicz
p.o. Dyrektora  Biura Rady m.st. Warszawy                   Zastępca Dyrektora Biura Rady m.st. Warszawy

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00 

Wydział Ogólny        Wydział Sesji          Wydział Komisji       Obsługa prawna         Dla mediów

Uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Biura Rady m.st. Warszawy w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Biura przyjmuje w poniedziałki w godzinach 14.00-15.00. Spotkania odbywają się po uprzednim umówieniu się w Sekretariacie Biura pokój. 2012., tel. 224430580.

Dostępność Biura Rady i sali obrad Rady m.st. Warszawy