null

Betlejemskie Światło Pokoju 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie uśmiechnięta Ewa Malinowska-Grupińska niosąca Betlejemskie Światło Pokoju. Na drugim planie Sławomir Potapowicz oraz przedstawicielka Chorągwi Stołecznej ZHP.

Na XCII Sesji Rady m.st. Warszawy, jak co roku, zawitało Betlejemskie Światło Pokoju. Zostało ono przekazane Ewie Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, z rąk przedstawicieli Chorągwi Stołecznej ZHP.

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju organizowane już od 32 lat. Zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje je od słowackich skautów, by potem przekazać je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Palące się światło, mające swój początek w Betlejem, symbolizuje pokój i zarazem jest znakiem wzajemnego zrozumienia oraz pojednania między narodami. 

Hasło tegorocznej akcji brzmi “Czyńmy pokój”.

Zadbajmy o pokój naszych bliskich. – mówiła przedstawicielka ZHP –  Dzięki temu nam wszystkim będzie łatwiej zadbać o pokój zewnętrzny, na świecie.

Przedstawicielka Chorągwi Stołecznej ZHP przemawia z mównicy. W dłoniach trzyma uniesione Betlejemskie Światło Pokoju.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Ewa Malinowska-Grupińska przemawiająca z mównicy. W tle flagi Unii Europejskiej, Warszawy oraz Polski.
Ewa Malinowska-Grupińska przemawiająca z mównicy. W tle flagi Unii Europejskiej, Warszawy oraz Polski.