null

Beata Michalec | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Beata Michalec

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, pedagog, wykładowca akademicki, społecznik, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w latach 2013-2019.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny, Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Warszawskim  Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Biologii w zakresie Ochrony Środowiska oraz studia doktorskie w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Od ponad dwudziestu pięciu lat związana z warszawską oświatą. Jest biografką Tekli Bądarzewskiej - polskiej zapomnianej XIX-wiecznej kompozytorki. Przewodnicząca społecznego Komitetu Organizacyjnego Przywracania Pamięci Tekli Bądarzewskiej przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Inicjatorka i pomysłodawczyni wielu akcji społecznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na rzecz miasta. Społeczna przewodnicząca konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, konkursu zainicjowanego w 1935 roku przez Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. W 2011 roku doprowadziła do nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy imieniem Tekli Bądarzewskiej, a w marcu 2012 r. doprowadziła do wydania pierwszej polskiej płyty z muzyką Tekli z Bądarzewskich Baranowskiej „Zapomniany dźwięk” w wykonaniu dr hab. Marii Pomianowskiej i przyjaciół. Pomysłodawczyni i organizatorka w 2013 roku I Kongresu Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek i Ziem Mazowsza, który był poświęcony przyszłości działalności Towarzystw. W 2014 roku doprowadziła do nagrania filmu dokumentalnego „Stanisław Lorentz  pamięć zapisana w kadrze” oraz ustanowienia w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy „Roku 2014  rokiem Stanisława Lorentza”. Pomysłodawczyni certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy od 2014 roku warszawskim placówkom oświatowym realizującym edukację varsavianistyczną.

Odznaczona: Medalem „Zasłużony dla Miasta Mławy”; Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; Odznaką Honorową „Zasłużony dla Warszawy”; Medalem Komisji Edukacji Narodowej; Medalem im. dr Henryka Jordana; Odznaką „Przyjaciel Dziecka"; Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym  Zwycięzcom; Medalem Zygmunta Jana Rumla; Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa; Medalem Pamiątkowym Pro Masovia; laureatka Nagrody Południa 2018.

W grudniu 2015 roku została powołana do Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy, organu doradczego Prezydenta miasta w sprawach ochrony dóbr kultury.

Pomysłodawczyni symbolicznej nagrody pieniężnej dla Powstańców Warszawskich, w wysokości 1994 zł oraz pomysłodawczyni plebiscytu „Warszawianka Roku”.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Kultury i Promocji Miasta

Ładu Przestrzennego

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Wiceprzewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowym.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%