null

Barbara Wachowicz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Barbara Wachowicz fot. Jarosław Kruk

Barbara Wachowicz, (urodziła się w 1937 r. w Warszawie, zmarła w 2018 r. w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od czerwca 2006 roku
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXVI/2331/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r.

Pisarka, historyk literatury, fotografik i scenarzystka, twórczyni biografii wielkich Polaków.

Ukończyła Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Historii i Teorii Filmu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Była autorką, reżyserem i narratorką filmów, audycji telewizyjnych i radiowych, wystaw oraz widowisk scenicznych poświęconych najsławniejszym postaciom literatury i historii polskiej.

Opublikowała pasjonujące monografie o życiu, twórczości, miłościach i tajemnicach: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyk Chopina, Cypriana Kamila Norwida Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, a także o najwybitniejszych harcerzach polskich z bohaterami Kamieni na szaniec i Powstania Warszawskiego na czele.

Przewodniczyła Radzie Programowej Konkursu "Arsenał Warszawa", w którym młodzież odkrywa tropy sławnych warszawiaków, dokumentuje wszystkie barwy historii, kultury i zabytków stolicy. Była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem za Zasługi dla Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edykacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji młodzieży. Laureatka Złotego Mikrofonu, tytułu Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi. Otrzymała Medal "Polonia Mater Nostra Est" - "za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży skarbów narodowego dziedzictwa", Order Uśmiechu, Medal "Fides et Ratio" - " za promowanie dobra i piękna i wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu" oraz nagrody TOTUS Episkopatu Polski - "za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowanie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu, pięknej polszczyzny, postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia". W 2003 r. uhonorowano ją Nagrodą m.st. Warszawy.     

>> english version