null

Wręczenie Odznaczeń Honorowych Zasłużonego dla Warszawy w dziedzinie edukacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wczoraj, 30 sierpnia, Joanna Lubbe, Maria Stasiak, Bożena Smoczyńska, Krystyna Tyburc oraz Alicja Waś zostały wyróżnione Odznaczeniami Honorowymi Zasłużonego dla Warszawy w dziedzinie edukacji. Wręczyła je delegacja Rady m.st. Warszawy w składzie: Magdalena Roguska, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Agnieszka Borowska, Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji oraz Gabriela Szustek, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia.

Jako pierwsze nagrodę odebrały Joanna Lubbe i Maria Stasiak – czyli matki białołęckiej oświaty. Na początku działalności ich zespołu istniało tu bowiem 7 małych, często wiejskich szkół i dwa przedszkola. Natomiast w roku 2020 mieliśmy już 17 dużych szkół podstawowych, często z filiami, pracujących na dwie zmiany, 2 licea, 14 przedszkoli publicznych i 21 niepublicznych na prawach publicznych. Umiejętności dyplomatyczne Pań pozwoliły łagodzić spory, łączyły środowiska dyrektorów, rodziców, urzędników wskazując na dobro ucznia w pierwszej kolejności.

Kolejna odznaczona, czyli Pani Bożena Smoczyńska to aktywna liderka zmiany. Jako dyrektorka przekształciła małą Szkołę Podstawową nr 31, liczącą w roku 1999/2000 26 uczniów, w placówkę do której w roku 2020 uczęszczało 1189 uczniów oraz było zatrudnionych 118 nauczycieli i 35 pracowników niepedagogicznych. Jest to szkoła posiadająca najlepsze wyniki nauczania na Białołęce i jedne z najwyższych w całej Warszawie.

Pani Krystyna Tyburc utworzyła przedszkole, o którym mówi, że „stwarza takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać tego co dobre i co służy rozwojowi im samym.” Stała się niekwestionowaną pionierką w budowie i organizacji przedszkoli w dzielnicy Białołęka. Kierowana przez nią przez lata placówka im. Przyjaciół Kubusia Puchatka liczy obecnie 10 oddziałów z nowoczesną częścią administracyjną i salą widowiskową.

Natomiast Pani Alicja Waś była wieloletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej 112, która w inspirujący sposób łączyła tradycje regionu z najwyższą jakością nauczania. Położenie geograficzne placówki, historia terenów, które jako wiejskie zostały przyłączone do Warszawy oraz kilka reform oświatowych spowodowały, że pani Dyrektor była aktywną liderką zmiany. Nieprzeciętna osobowość pani Alicji Waś, łącząca wysoką jakość nauczania z dostosowaniem do specjalnych potrzeb uczniów spowodowała, że szkoła jest placówką integracyjną. Funkcjonują w niej klasy, w których kształcenie jest dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci będących pod opieką pedagoga wspomagającego, oferując specjalistyczne terapie.

Serdecznie Paniom gratulujemy i dziękujemy za trud włożony w edukację najmłodszych.

Zobacz galerię (17 zdjęć)