null

Arcybiskup Henryk Hoser

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Arcybiskup Henryk Hoser

Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, SAC, (urodził się w Warszawie)

Honorowy Obywatel Warszawy od czerwca 2011 roku.
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVII/321/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku.

Misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie, gdzie rodzina przeniosła się w 1944 r. W 1996 r. został absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie i podjął pracę jako asystent w tamtejszym Zakładzie Anatomii Prawidłowej. W 1969 r. został lekarzem oddziału internistycznego w szpitalu rejonowym w Ziębicach. W sierpniu 1968 r. wstąpił do postulatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). W latach 1969-1974 odbył studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. W roku 1974 otrzymał święcenia kapłańskie.

Po ukończeniu kursów języka francuskiego w Alliance Française i kursów medycyny tropikalnej w centrum Pitié-Salpêtrière oraz w szpitalu Claude Barnard w Paryżu w latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie. Przez kilka lat był sekretarzem komisji Episkopatu Rwandy ds. Zdrowia, a także Komisji ds. Rodziny. Stał na czele Stowarzyszenia Ośrodków Lekarskich Kigali, kierował ośrodkiem monitoringu epidemiologicznego AIDS. W związku z toczącą się w kraju wojną domową, wyjazdem dyplomatów Stolicy Apostolskiej i tragiczną śmiercią kilku biskupów otrzymał pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków nuncjusza apostolskiego. Przez dwa lata wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich i niósł pomoc duszpasterską w kraju ogarniętym wewnętrzną anarchią. Po wojnie, w 1994 r. Stolica Apostolska mianowała go Wizytatorem Apostolskim na Rwandę.

W latach 1996-2003 pełnił funkcję Przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji. W 2004 r. został Rektorem Pallotyńskiej Prokury Misyjnej w Brukseli, gdzie podjął także pracę duszpasterską przy Wspólnocie Europejskiej. 22 stycznia 2005 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem (jest pierwszym pallotynem, który otrzymał ten tytuł) i Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Trzy lata później, 24 maja 2008 r., papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezji warszawsko-praskiej. W Episkopacie Polski sprawuje funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych, jest także członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Rodziny.                   

>> english version