null

Anna Auksel-Sekutowicz | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Anna Auksel-Sekutowicz

Politolog, ukończyła studia na wydziałach Polityka Bezpieczeństwa Państwa i Administracja Obronna, a także policealne studium języków obcych na kierunku specjalista ds. kontaktów z zagranicą, w języku wykładowym angielskim, oraz szkolenie z wiedzy o samorządzie, organizowane przez Forum Od-nowa. Członkini Stowarzyszenia STE Toruńska oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Nowoczesna Białołęka. Jest także wiceprzewodniczącą regionu warszawskiego Nowoczesnej i koła .Nowoczesna Warszawa Białołęka.

Pierwsza kadencja jako Radna m.st. Warszawy. Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy.

Członkini Komisji: Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Kultury i Promocji Miasta oraz Nazewnictwa Miejskiego, wybranych zgodnie z doświadczeniem zawodowym oraz wykształceniem, aby w pełni i profesjonalnie móc realizować mandat radnej.

Przez blisko 15 lat prowadziła firmę eventową, będąc jednocześnie jej prezesem – Warszawskie Centrum Promocji. Organizowała różnego rodzaju wydarzenia, w tym m.in. Dzień Dziecka na Zamku Królewskim, dla ponad 30.000 warszawiaków, FotopolisExpo w Koneserze na Pradze Północ, Miss Warszawy czy Moja Mała Konstytucja – event dla dzieci. Dzięki swojej działalności współpracowała m.in. z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Była członkinią Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny.

Od ponad trzech lat działa aktywnie na rzecz poprawy jakości życia na Białołęce. Bierze czynny udział, jak również jest inicjatorką, wydarzeń w dzielnicy. Główny cel jaki sobie postawiła w bieżącej kadencji, to wyrównanie różnic między dzielnicami lewo- i prawobrzeżnymi, w tym przede wszystkim w infrastrukturze, komunikacji, oświacie i kulturze. Dodatkowo chciałaby, aby warszawska młodzież brała czynny udział w życiu publicznym i aktywnie wspierała Młodzieżowe Rady Dzielnicowe, kształtując postawę obywatelską wśród rówieśników.

Orędowniczka świeckiego państwa, liberalizmu gospodarczego, wolności uczuć, emocji i poglądów.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Bezpieczeństwa

Kultury i Promocji Miasta

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 25 100%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 109 100%