null

prof. Andrzej Rottermund

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

prof. Andrzej Rottermund

Urodził się w 1941 r. w Warszawie. W 1964 r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał stopień naukowy doktora i habilitację, zaś w 1990 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Jest autorem ponad stu książek, artykułów i esejów, dotyczących głównie sztuki XVIII i XIX wieku. Specjalizuje się w sztuce i kulturze czasów nowożytnych i XIX w., związkach sztuki z ceremoniałem dworskim, twórczości Bernarda Belotta zwanego Canalettem, historii architektury Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem Zamku Królewskiego, teorii muzealnictwa, historii kolekcjonerstwa i architektury muzealnej.
Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, zajmował stanowisko prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, był wiceministrem kultury i sztuki. Jest też członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W latach 1991-2015 piastował funkcję dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzięki jego niezwykłemu zaangażowaniu odnowiono i udostępniono do zwiedzania Arkady Kubickiego, wyremontowano budynki na Podzamczu, gdzie mieszczą się zamkowe magazyny, pracownie konserwatorskie i administracja. Urządzono również zamkowe wnętrza, a także zaprojektowano Ogrody Dolne, których rewaloryzacja, ukończona w 2019 r., dopełniła dzieła restytucji monarszej siedziby i symbolicznie również całego Starego Miasta.
Odznaczony m.in.: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim oraz Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Otrzymał także Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy.

(fot. Zuzanna Sosnowska)

Honorowy Obywatel Miasta Stołecznego Warszawy od 18 czerwca 2020 r. 
Tytuł nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/902/2020

>> english version