null

Aleksander Kwaśniewski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski ( urodził się Białogardzie)

Honorowy Obywatel Warszawy od lipca 2010 roku
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LXXXVI/2519/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku.

Urodził się 15 listopada 1954 r. w Białogardzie. W latach 1973 - 1977 studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów pełnił funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej SZSP. Od 1977 roku należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej aż do jej rozwiązania w 1990 roku.

Zajmował się dziennikarstwem. Był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego "Itd.", następnie dziennika "Sztandar Młodych". W latach 1985 - 1987 pełnił funkcję ministra ds. młodzieży w rządzie Zbigniewa Messnera, oraz do czerwca 1990 roku - Przewodniczącego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Uczestnik obrad "Okrągłego Stołu". W latach 1988 - 1991 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po rozwiązaniu PZPR w 1990 roku wraz z Leszkiem Millerem współtworzył Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie został jej przewodniczącym. Rok później uczestniczył w organizowaniu wyborczej koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był posłem na Sejm I i II kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego klubu parlamentarnego SLD. Zasiadał w Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Jako kandydat SLD zwyciężył w 1995 roku w wyborach prezydenckich. 23 grudnia tego roku został zaprzysiężony jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i piastował ten urząd przez dwie kolejne kadencje aż do 22 grudnia 2005 roku. Współtworzył projekt i uczestniczył w kampanii referendalnej na rzecz przyjęcia Konstytucji III RP, którą podpisał 16 lipca 1997 roku. Brał aktywny udział w działaniach na rzecz członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. 26 lutego 1999 roku złożył podpis pod dokumentami ratyfikującymi polskie członkostwo w NATO. Pod koniec 2004 roku, podczas Pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, został poproszony przez Leonida Kuczmę do roli mediatora w rozmowach pomiędzy Wiktorem Juszczenką a Wiktorem Janukowyczem. W 2007 został członkiem stowarzyszenia Jałtańska Strategia Europejska (YES), a w 2010 stanął na czele zarządu tej organizacji, działającej na rzecz integracji europejskiej Ukrainy. Od 2008 roku pełni funkcję przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania, powołanej przez Europejski Kongres Żydów do zwalczania przejawów rasizmu i antysemityzmu w Polsce.

>> english version