null

Aleja Ireny Sendlerowej, Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

18 kwietnia 2013 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nadającą nazwę ciągowi pieszemu pomiędzy ulicą Mordechaja Anielewicza i ulicą Józefa Lewartowskiego - Aleja Ireny Sendlerowej.

>> uchwała

Fragment uzasadnienia do uchwały w sprawie nadania nazwy:

Przedłożony do akceptacji Rady m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jest realizacją wniosku 11 radnych Rady m.st. Warszawy w sprawie upamiętnienia w nazewnictwie Warszawy Ireny Sendlerowej, która uratowała około 2500 dzieci żydowskich z warszawskiego getta w czasie drugiej wojny światowej. Wnioskodawcy zaproponowali nadanie nazwy „Aleja Ireny Sendlerowej” ciągowi pieszemu biegnącemu od ul. Mordechaja Anielewicza do ul. Józefa Lewartowskiego, pomiędzy Muzeum Historii Żydów Polskich a skwerem, na którym stoi Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.     

>> sylwetka Ireny Sendlerowej

15 maja 2013 r. tablicę z nazwiskiem Ireny Sendlerowej odsłonili: Bronisław Komorowski Prezydent RP, Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy oraz Janina Zgrzembska, córka Honorowej Obywatelki. 

   

fot. Rafał Motyl