null

Agnieszka Wyrwał | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Agnieszka Wyrwał

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Budżetu i Finansów

Kultury i Promocji Miasta

Polityki Społecznej i Rodziny

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy.

Telefon: 22 443 05 95

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 20 86%
2020 18 18 100%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-10-14) 13 13 100%
Podsumowanie: 75 72 96%