null

Agnieszka Jaczewska-Golińska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Agnieszka Jaczewska-Golińska

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Edukacji

Infrastruktury i Inwestycji

ds. Nazewnictwa Miejskiego

Skarg, Wniosków i Petycji

Wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adresy: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Ludwika Kondratowicza 20

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 23 22 95%
2020 18 17 94%
2021 17 17 100%
2022 (Stan na 2022-09-21) 12 12 100%
Podsumowanie: 74 72 97%