null

Agata Diduszko-Zyglewska | Radna m.st. Warszawy

Notka biograficzna

Agata Diduszko-Zyglewska

Publicystka, dziennikarka, działaczka społeczna, animatorka kultury; członkini zespołu Krytyki Politycznej; współpracuje z „Gazetą Wyborczą” i portalem Vogue.pl, autorka i prowadząca feministycznego programu satyrycznego „Przy Kawie o Sprawie”; nominowana do tytułu Warszawianka Roku 2018; w latach 2012-18 członkini miejskiego zespołu sterującego ds. wdrażania Programu Rozwoju Kultury w Warszawie, przez kilka lat członkini lub przewodnicząca prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury; współautorka dokumentu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020” przyjętego w 2012 uchwałą rady miasta jako obowiązująca polityka kulturalna stolicy; współpracowniczka Fundacji Nie Lękajcie Się i współtwórczyni mapy kościelnej pedofilii w Polsce; członkini Inicjatywy Chlebem i Solą; członkini zespołu programowego Kongresu Kultury (2016) i Forum Przyszłości Kultury; współautorka książki „Szwecja czyta. Polska czyta” (Wyd. Krytyki Politycznej 2015); autorka licznych artykułów o prawach kobiet, relacjach państwo-kościół, kulturze i edukacji.

Okręgi wyborcze

Kluby

Komisje

Kultury i Promocji Miasta

Polityki Społecznej i Rodziny

Zdrowia

Edukacji

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta

Interpelacje i zapytania

Dane kontaktowe

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe - Zobacz

Dyżury radnego

Dyżur: spotkanie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu i miejsca za pośrednictwem Biura Rady m.st. Warszawy lub mailowo.

Adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, piętro XX, pokój radnych (2020)

Telefon: 22 443 05 83, pokój 2001

 

Kadencje

Statystyka głosowań

Obecności na sesjach Rady, które odbyły się od początku kadencji

Rok Liczba posiedzeń Obecności Radnego na posiedzeniach Procentowy udział obecności Radnego na posiedzeniach
2018 4 4 100%
2019 25 22 88%
2020 19 19 100%
2021 19 19 100%
2022 17 17 100%
2023 22 22 100%
2024 (Stan na 2024-02-16) 3 3 100%
Podsumowanie: 109 106 97%