null

95% bonifikaty na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Mieszkańcy Warszawy

3 lipca 2017 r. weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy nr L/1217/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. gwarantująca warszawiakom 95% bonifikatę przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Zrównuje ona prawa osób fizycznych zamieszkujących domy jednorodzinne, z osobami, które posiadają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu. Warto podkreślić, że w zdecydowanej większości przekształcenie dotyczy gruntów, które od wielu lat są zagospodarowane przez spółdzielnie mieszkaniowe na wspólne cele mieszkańców, takich jak: place zabaw, skwery, ścieżki, altanki, urządzenia i pomieszczenia techniczne, drogi, parkingi i garaże.
Uchwała jest odpowiedzią na słuszne postulaty warszawskich spółdzielni mieszkaniowych poparte ponad 70 tysiącami podpisów mieszańców naszego Miasta, a jej ostateczna treść została wypracowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego Rady m.st. Warszawy wraz z przedstawicielami środowisk spółdzielczych.

Informacji udzielają Wydziały Obsługi Mieszkańców Urzędu m.st. Warszawy właściwe dla dzielnicy, w której położona jest nieruchomość.

Zachęcamy do składania wniosków i skorzystania z przysługującej bonifikaty!


Rada m.st. Warszawy