null

79. rocznica Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pomnik Gloria Victis. Czarny, wykonany z granitu słup. Na jednej ze ścianek widnieje napis: "Żołnierzom Armii Krajowej poległym w walkach o wolność – towarzysze broni", na innej napis "POWSTANIE WARSZAWSKIE" oraz daty: 1.VIII–2.X.1944 otoczone wieńcem laurowym.

1 sierpnia, data wybuchu Powstania Warszawskiego, jest jedną z najbliższych sercu każdego Warszawiaka. W tym roku obchodzimy 79. rocznicę rozpoczęcia tej 63-dniowej walki o wolność.

Obchody rozpoczęły się już 30 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas spotkania Prezydenta RP i Prezydenta m.st. Warszawy z Powstańcami. Obecni byli Sławomir Potapowicz oraz Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady m. st. Warszawy, którzy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ludność cywilną.

Pierwszym punktem programu obchodów 31 lipca była uroczysta sesja Rady, na której wręczono oznaki Honorowego Obywatela oraz Nagrody m.st. Warszawy. Pośród nagrodzonych znaleźli się Powstańcy. 

Jaka jest dzisiejsza pamięć o pozostawionym nam przez Polskie Państwo Podziemne programie polskiej demokracji? Czy w obliczu wydarzeń, do jakich doszło za naszą wschodnią granicą, i zagrożeń z tego wynikających warto przypominać słowa zanotowane niespełna 80 lat temu przez przywódców Polski Walczącej, świadomych, że między pojmowaniem demokracji w Europie Zachodniej i Wschodniej istnieje zasadnicza różnica? – pytała Ewa Malinowska-Grupińska – Ich marzenia o wolnej i demokratycznej Polsce, o które niezłomnie walczyli, korespondują z naszymi pragnieniami, zapisanymi w Konstytucji Rzeczpospolitej. Nie oznacza to jednak, że nie musimy aktywnie i solidarnie działać, aby uchronić i pielęgnować naszą wolność, zachowywać ciągłość demokracji w naszym kraju. 

Następnie na placu Krasińskich odbył się Apel Pamięci. Radę Miasta reprezentowali Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Renata Królak, Paweł Lech, Beata Michalec, Renata Niewitecka, Paweł Sawicki, Jarosław Szostakowski i Piotr Żbikowski.

W rocznicę delegacje stołecznych radnych wzięły udział w licznych uroczystościach:

•    składania kwiatów przy tablicy upamiętniającej podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego – Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady oraz Alicja Żebrowska, wiceprzewodnicząca Rady,
•    przy pomniku Mokotów Walczący 1944 - podniesienie flagi państwowej, zapalenie "Ognia Pamięci" przyniesionego przez Sztafetę Pokoleń z Grobu Nieznanego Żołnierza, włączenie iluminacji pomnika na 63 dni - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Patryk Górski, Paweł Lech, Paweł Sawicki i Małgorzata Zakrzewska,
•    „Marsz Mokotowa” - Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Patryk Górski, Paweł Lech i Paweł Sawicki,
•    składania kwiatów pod obeliskiem Pamięci Żołnierzy AK Powstańców Mokotowa - Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Patryk Górski, Paweł Lech i Paweł Sawicki,
•    składania kwiatów pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Agata Diduszko-Zyglewska, Renata Niewitecka i Tomasz Sybilski,
•    składania kwiatów pod pomnikiem Stanisława Jankowskiego "Agatona" - Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radne Anna Auksel-Sekutowicz i Agata Diduszko-Zyglewska,
•    składania kwiatów pod pomnikiem gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego "Motyla" - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radna Anna Auksel-Sekutowicz,
•    składania kwiatów pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Stanisław Dratkiewicz i Beata Michalec,
•    składania kwiatów pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota" - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Stanisław Dratkiewicz i Beata Michalec,
•    przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Stanisław Dratkiewicz, Dariusz Figura, Paweł Lech i Beata Michalec,
•    składania kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela "Montera" - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Paweł Lech i Piotr Żbikowski,
•    przy pomniku Gloria Victis - Godzina "W" - oddanie hołdu Powstańcom - Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady, Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady,
•    przy grobie gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego – Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady oraz Alicja Żebrowska, wiceprzewodnicząca Rady,
•    przy pomniku przy skwerze Ks. Kazimierza Szklarczyka – radny Stanisław Dratkiewicz,
•    składania kwiatów: pod pomnikiem Matki, przy tablicy upamiętniającej Szare Szeregi, przy kamieniu upamiętniającym Mieszkańców Warszawy Cywilów i Powstańców, którzy podczas Powstania Warszawskiego 1944 r., zostali wywiezieni i zamordowani w obozach koncentracyjnych - Magdalena Roguska i Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Mariusz Budziszewski, Paweł Lech, Dorota Łoboda, Beata Michalec, Renata Niewitecka, Tomasz Sybilski, Aleksandra Śniegocka-Goździk i Piotr Żbikowski,
•    składania wieńców na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50 tys. mieszkańców stolicy i ich powstańczego wojska, modlitwie międzyreligijnej przy pomniku Polegli Niepokonani - Magdalena Roguska, Sławomir Potapowicz i Alicja Żebrowska, wiceprzewodniczący Rady oraz radni Anna Auksel-Sekutowicz, Mariusz Budziszewski, Agnieszka Jaczewska-Golińska, Paweł Lech, Dorota Łoboda, Beata Michalec, Renata Niewitecka, Tomasz Sybilski, Aleksandra Śniegocka-Goździk i Piotr Żbikowski.
 

Zobacz galerię (34 zdjęć)