null

75. rocznica Akcji Bojowej "Kutchera"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziś w Alejach Ujazdowskich odbyła się uroczystość upamiętniająca akcję bojową "Kutchera". Radę m.st. Warszawy, w imieniu Ewy Malinowskiej Grupińskiej, przewodniczącej Rady, reprezentował Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy. 

1 lutego 1944 roku Oddział Dywersji Bojowej Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej "Pegaz" wykonał wyrok śmierci na Franza Kutscherę, dowódcę SS i Policji dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa, zwanego katem Warszawy. W akcji uczestniczyli: Bronisław Pietraszewicz ps. "Lot", Stanisław Huskowski ps. "Ali", Zdzisław Poradzki ps. "Kruszynka", Michał Issajewicz ps. "Miś", Marian Senger, ps. "Cichy", Henryk Humięcki ps. "Olbrzym", Zbigniew Gęsicki ps. "Juno", Bronisław Hellwig ps. "Bruno", Kazimierz Scott ps. "Sokół", Maria Stypułkowska-Chojecka ps. "Kama" (Honorowa Obywatelka m.st. Warszawy), Elżbieta Dziębowska ps. "Dewajtis", Anna Szarzyńska-Rewska ps. "Hanka".

Po uroczystości oddano także hołd mieszkańców Warszawy rozstrzelanym 2 lutego 1944 roku w ramach egzekucji odwetowej za zamach na Franza Kutscherę. To wydarzenie upamiętnia tablica Tchorka znajdująca się na budynku Ambasady Węgier (Al. Ujazdowskie), wzniesionym w miejscu rozebranego po wojnie pałacyku Rzyszczewskich. 

fot. Zuzanna Sosnowska
Zobacz galerię (4 zdjęć)
fot. Zuzanna Sosnowska
fot. Zuzanna Sosnowska
fot. Zuzanna Sosnowska