null

"Mapa psychozdrowia w szkole"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

21 sierpnia 2023 r. odbyła się debata o opiece psychologicznej w szkołach zainicjowana przez przewodniczącą Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy Dorotę Łobodę we współpracy z fundacją GrowSpace. W wydarzeniu udział wzięli wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Magdalena Roguska oraz radni Renata Niewitecka i Paweł Lech.

Debata zgromadziła przedstawicieli i przedstawicielki samorządów, organizacji pozarządowych i młodzieżowych rad z całej Polski. Zebrani podkreślili znaczenie opieki psychologicznej w szkołach.

Dzisiaj musimy mówić o zdrowiu psychicznym, jako elemencie zdrowia człowieka. – mówiła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy – Tak, jak dbamy o zdrowe odżywanie czy badania profilaktyczne, tak samo powinniśmy kłaść duży nacisk na profilaktykę zdrowia psychicznego.

Rozmowy zaowocowały stworzeniem raportu “Mapa psychozdrowia w szkole”,  który zawierał rozwiązania i postulaty dotyczących wzmocnienia opieki psychologicznej dla uczniów.

Pomoc młodym osobom w kryzysie psychicznym to najważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi obecnie polski system oświaty. – stwierdziła Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy – Warszawa oraz wiele samorządów robi mnóstwo na rzecz wsparcia uczniów oraz wzmacniania systemu opieki psychologicznej w szkołach, ale widzimy że potrzeba również systemowych rozwiązań w tym zakresie.

 

Radna Renata Niewitecka oraz radny Paweł Lech siedzący przy ławie.
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Z lewej strony przy mównicy radna Dorota Łoboda. Z prawej za ławą stoją wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Magdalena Roguska oraz przedstawiciele fundacji GrowSpace. Za nimi widać slajd prezentacji dotyczącej opieki psychologicznej w szkole. Przed ławą postawiony został dużej wielkości plakat "Mapa psychozdrowia w szkole".
Sala warszawska Pałacu Kultury i Nauki. Przy ławach ułożonych w literę U siedzą goście. Na swego rodzaju "scenie", otoczonej kolumnami widać radnych oraz przedstawicieli fundacji GrowSpace.
Dorota Łoboda oraz Magdalena Roguska siedzą uśmiechnięte przy ławie. Przed nimi widoczne są winietki z ich imionami. Na ławie stoją też małe flagi - Ukrainy oraz Warszawy.