Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku...

 • Artykuł

  Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i formularz do zgłaszania uwag znajdują się...

 • Artykuł

  X edycja konkursu - S3KTOR 2019. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostanie zmieniony termin głosowania Mieszkańców w konkursie S3KTOR 2019. Informujemu również, że harmonogram konkursu ulegnie zmianie. Zapraszamy do zgłaszania, zdaniem Państwa, najciekawszych inicjatyw. Jednym ze sposobów jest wypełnienie i przesłanie do 11 lutego 2020r. krótkiego formularza zgłoszeniowego znajdującego się TUTAJ.

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: „Lato poza Miastem 2023” Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych...

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Działania edukacyjne i wychowawcze w Centrum Edukacji i Rozwoju Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji...