Wyniki wyszukiwania w serwisie NGO - Aktualności

 • Artykuł

  Do 26 lutego 2007 roku można składać oferty w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

 • Artykuł

  Do 7 lutego 2007 roku organizacje pozarządowe mogą skadać wnioski w konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2007 roku ze środków Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Społecznych" (FIO).

 • Artykuł

  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza księgowych pracujących w organizacjach pozarządowych na bezpłatne, pierwsze z trzech, szkolenie, które odbędzie się w dniach 14 - 16 lutego 2007 w Warszawie.

 • Artykuł

  Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie: Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanych w trakcie roku szkolnego; Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych na rzecz środowisk zagrożonych narkomanią, a w szczególności dzieci i młodzieży.

 • Artykuł

  W dniu 23.11.2006 roku w siedzibie Warszawsko - Mazowieckiej Federacji Sportu odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich stowarzyszeń kultury fizycznej.